Klub GKT „Nafta” powstał w 1975 r. z połączenia dwóch klubów sportowych: „Lubuszanka” i „Lumel”. Założony został  przez grupę pasjonatów sportu, w osobach: JERZY CZESTKOWSKI, BRONISŁAW NOWAK, MIECZYSŁAW BIAŁEK, EDWARD RACZYŃSKI, JOACHIM STASCHIOK,
ZDZISŁAW KORONA , KAZIMIERZ DUBIEL.

 

Dnia 22.10.1975r. Klub został wpisany  do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod nazwą: Górniczy Klub Tenisowy „Nafta” przy Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze.

W 1999 roku zmienił nazwę na : Górniczy Klub Tenisowy „Nafta" przy Zielonogórskim  Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze.

Klub, w styczniu 2006 r. uzyskał status Stowarzyszenia Pożytku Publicznego i zmienił nazwę na: Górniczy Klub Tenisowy „Nafta” przy Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA  Oddział w Zielonej Górze i do dnia dzisiejszego nazwa ta obowiązuje.

 

Pierwszym  prezesem Klubu był:  DYREKTOR  JAN NAJBAR. Po nim wybrany został  WŁADYSŁAW WIŚNIAK następnie RADZISŁAW NOWAK, kolejnym prezesem był STANISŁAW NIEDBALEC, ZYGMUNT BAŃDA. W 2006r. prezesurę Klubu ponownie objął  RADZISŁAW NOWAK i trwa ona do dnia dzisiejszego.

Sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi zajmował się i obecnie to czyni – kierownik Klubu . Pierwszym kierownikiem GKT „Nafta” była Pani Danuta Czestkowska, następnie Jolanta Pietras, Włodzimierz Barański, obecnie funkcję pełni Dorota Cerbińska.

Sprawami finansowymi Klubu zajmowały się księgowe: Alina Czartowska, Danuta Paluch, Danuta Sochacka-Kopaczyńska, a obecnie Pani Anetta Nowak-Kamianowska.

 

GKT „Nafta” jest klubem dwusekcyjnym , skupiającym zawodników tenisa zawodników brydża sportowego.  Klub zatrudnia trenerów z licencjami odpowiednich związków sportowych.

 

Klub w latach 1980 – 88 brał udział w ligowych rozgrywkach seniorów .

Przez te wszystkie lata zmieniała się kadra trenerska, zmieniali się zawodnicy, ale sukcesy sportowe zawsze były. Zawodniczki i  zawodnicy startowali w turniejach krajowych i zagranicznych  zdobywając najwyższe lokaty na podium. Do  zawodników, którzy przynosili splendor naszemu Klubowi  należy zaliczyć: Urszulę Plazę, braci Grzegorza i Michała Klak, Małgorzatę Kurzawską, Jaroslawa Fiedorowicza, Zygmunta Andrzejczuka, Renatę Wojtkiewicz, Dariusza Juszczaka, Radosława Czestkowskiego,  braci Radosława i Jakuba  Nijakich, Przemysława  Stęca.

 

Sukcesów sportowych nie byłoby , gdyby nie  trenerzy:  KAZIMIERZ DUBIEL,  HENRYK KWITOWSKI, ZENON ADAMCZEWSKI, RAFAŁ HELBIK, STANISŁAW ZAMIATAŁA, WOJCIECH SZCZUREK i ŁUKASZ SĘK.

 

GKT „Nafta” w pierwszych latach swej działalności zajęcia sportowe prowadził na swoich  6 – ciu kortach przy ul. Wyspiańskiego. Później korty zostały odebrane przez Miasto i zaproponowano teren przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze, ale nigdy nie doszło do zbudowania na tym terenie kortów. Klub trenuje  dzieci i młodzież od wielu lat korzystając  z uprzejmości kierownictwa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze oraz  Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, gdzie odbywają się zajęcia sportowe. Swojego obiektu Klub nie posiada.