Radzisław Nowak – Prezes Zarządu
Tomasz Tatarynowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Organizacyjnych
Jacek Kubka – Wiceprezes ds. sportowych
Arnold Kokulewski – Skarbnik
Waldemar Wybudowski – Sekretarz
Stanisław Zamiatała – Członek

ADMINISTRACJA

Katarzyna Osińska – Kierownik Klubu
Aneta Nowak-Kamianowska – Główna Księgowa
Tomasz Lubiński – Administrator strony