Martyna – pierwsza singlista i druga deblistka w turnieju
HOTK Super Seria
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Mistrzostwa Województwa Juniorów
DMP Skrzatek
GKT Nafta organizuje Mistrzostwa